Oblíbené kategorie
3 vybrané citáty

„Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví.“

Oliver Herford

„Dennistonův zákon: poctivost se trestá sama.“

Edward A. Murphy

„Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.“

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij